Impressum

Verantwoordelijk voor deze website en onze verschijningen op YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Instagram, etc.


Kent Kachels
Cornelis Peerdeman
Woudenbergseweg 24
3953MG Maarsbergen

Contacteer Cornelis Peerdeman
E-mail info@kentkachels.com


KVK-nummer: 63621355
Fiscale identificatie: NL001496983B41

 

beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Kent Kachels staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen gemarkeerd met een naam geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder. Aansprakelijkheidsclaims tegen Kent Kachels voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van onvolledige of onjuiste informatie van welke aard dan ook, worden daarom afgewezen, tenzij kan worden aangetoond dat Kent Kachels met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Uitgesloten hiervan zijn schade aan leven, lichaam en gezondheid en schendingen van essentiële contractuele verplichtingen. Kent Kachels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan te staken.

Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden geplaatst, controleerde de aanbieder de externe inhoud op mogelijke schendingen van de wet. Op dat moment waren er geen schendingen van de wet zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als zijn eigen inhoud aanneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Bij kennis van juridische inbreuken zullen dergelijke externe links echter onmiddellijk worden verwijderd.

OS-platform

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is op
http://ec.europa.eu/odr
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.

Laatst bekeken