Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Gebruik van onze website
Een bezoek aan onze website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor zover dat nodig is om technische redenen voor het gebruik van de website. Als er cookies worden ingesteld, zijn dit geen persoonlijke cookies om de gebruiker te identificeren, maar sessiecookies die vervallen na het verlaten van de site. Deze sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

De volgende gegevens worden automatisch verzameld bij elk bezoek aan de website:

Datum en tijdstip van toegang
Naam van het opgevraagde dossier
Website waar het dossier is opgevraagd
Toegangsstatus (bijv. overgedragen bestand, bestand niet gevonden)
de webbrowser die u gebruikt en het besturingssysteem van uw toestel
het (geanonimiseerde) IP-adres van het verzoekende apparaat.

Deze gegevens zijn in anonieme vorm ingelogd. Hiervoor wordt uw IP-adres voorzien van een hash-waarde, zodat er geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. De geanonimiseerde protocollen worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt; ze worden niet vergeleken met andere databases of doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik ontdekken.

Bestelling
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Uw gegevens worden in onze online shop gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en betaling. Wij verwerken voorraadgegevens (bijv. namen en adressen evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6 lid 1 sub b. DSGVO. De in de onlineformulieren als verplicht gemarkeerde gegevens zijn vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Voor de verzending van uw bestelling geven wij de naam en adresgegevens door aan het verzendbedrijf. Deze gegevens moeten worden doorgegeven aan de rederij met het oog op de verwerking van de bestelling en de levering van de goederen. Een andere overdracht of overdracht aan andere derden vindt niet plaats. Ook gaan we niet om met persoonlijke gegevens.

Contact opnemen via e-mail
Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw gegevens opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken. De rechtsgrond voor de opslag is art. 6 DS-GVO. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens, die u ons meedeelt in het kader van uw contactpersoon, om uw aanvraag te verwerken. Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn. Wij erkennen dat de door u verstrekte gegevens van vertrouwelijke aard kunnen zijn. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving.
U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier. Het verzoek wordt effectief verzonden als u ons uw voor- en achternaam en het e-mailadres meedeelt waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt in het kader van de verwerking van uw verzoek en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd, waar het wordt ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen worden ingekort voor verdere verwerking en dat een directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Het gebruik van Google Analytics vindt plaats in overeenstemming met de eisen die de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten met Google zijn overeengekomen.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door Google
U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, en de verwerking en het gebruik van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de (ook mobiele) website, inclusief uw IP-adres, en de verwerking en het gebruik van deze gegevens door Google voor uw browser voorkomen door op deze link te klikken: Deactiveer Google Analytics. Deze procedure werkt totdat u uw cookies verwijdert via uw browserinstellingen. U moet dan de opt-out cookie vernieuwen.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband kunt u bij de derde aanbieder van de dienst te weten komen: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht van de gegevensbescherming:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
en het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google+ als standaard plugin
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De plug-ins kunnen bijvoorbeeld worden herkend aan knoppen met het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google-plugins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins
Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plugin wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft gebeld, ook al heeft u geen profiel op Google+ of bent u momenteel niet ingelogd op Google+. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u ingelogd bent bij Google+, kan Google het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Google+ profiel. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "+1"-knop te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een Google-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Google+ en getoond aan uw contacten daar. De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en om de dienst aan te passen aan uw behoeften. Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks met uw profiel bij Google+ in verband brengt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Google+ afmelden bij Google+. U kunt zich ook afmelden voor het laden van de Google+-plugin en daarmee voor de hierboven beschreven gegevensverwerking door gebruik te maken van toekomstige add-ons voor uw browser, zoals de "NoScript"-scriptblokkering (https://noscript.net/). Google LLC, met hoofdzetel in de VS, is gecertificeerd voor de ons Europese privacyschildovereenkomst, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over de bescherming van gegevens: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Gebruik van Facebook Social Plugins
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in from Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plugins en hun uiterlijk vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel heeft of niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-profiel. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of een opmerking te maken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Facebook over gegevensbescherming:
https://www.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks met uw Facebook-profiel in verband brengt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook het laden van Facebook-plugins met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox, volledig voorkomen:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/
voor opera:
https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en
voor Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-blocker/chlhacbfddknadmnmjmkdobipdpjakmc?hl=de

Twitter
Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de Twitter-service worden geïntegreerd, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers zich kunnen uitspreken over de inhoud, de auteurs van de inhoud of zich kunnen abonneren op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization

Pinterest Social Plugins gebruiken
Onze website maakt gebruik van zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). De plugins zijn te herkennen aan knoppen met het teken "Pint it" op een witte of rode achtergrond. Een overzicht van de Pinterest plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Pinterest rechtstreeks naar uw browser gestuurd en geïntegreerd in de pagina. Door de integratie ontvangt Pinterest de informatie die uw browser de betreffende pagina van onze website heeft gebeld, ook als u geen profiel heeft bij Pinterest of niet ingelogd bent bij Pinterest.
Deze informatie (inclusief uw IP adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Pinterest server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Pinterest profiel. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Pin it"-knop te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Pinterest-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Pinterest en getoond aan uw contacten. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsmede uw rechten in dit opzicht en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de mededeling van Pinterest over de bescherming van gegevens: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Als u niet wilt dat Pinterest de gegevens die via onze website worden verzameld, direct koppelt aan uw profiel op Pinterest, moet u uitloggen bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het laden van Pinterest-plugins met add-ons voor uw browser voorkomen, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (https://noscript.net/).

Artikel Rating
Ongeveer 14 dagen na de aankoop ontvangt u van ons een e-mail met de vraag om een evaluatie van de aangekochte artikelen. Wij zijn ons ervan bewust dat u niet verplicht bent om aan dit verzoek te voldoen en het te accepteren. Wanneer u een artikel in onze shop beoordeelt, wordt uw naam geanonimiseerd door uw voornaam en de initialen van uw achternaam boven de beoordelingstekst te vermelden. Wij zullen een kennisgeving ontvangen na een beoordeling en kunnen reageren op de beoordeling met een opmerking.

Blog commentaar
Onze blogberichten kunnen worden becommentarieerd door onze klanten als ze zijn ingelogd op hun klantenaccount. Zodra u uw commentaar verzendt, zal het worden weergegeven onder de corresponderende blogvermelding, samen met de voor- en achternaam die in de account is opgeslagen.

Server locatie
De persoonlijke gegevens worden binnen de EU opgeslagen, een overdracht van uw gegevens naar derde landen vindt niet plaats.

Doorgifte van uw gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om dit te doen of u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het vooraf doorgeven van uw gegevens.

Samenwerking met loonwerkers en derden
Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) doorgeven, overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke vergunning (bijv. indien een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, conform art. 6, lid 1, onder b, DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is), hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, een wettelijke verplichting of een wettelijke verplichting of op basis van onze rechtmatige belangen. Indien wij de verwerking van gegevens door derden laten uitvoeren op basis van een zogenaamde "contractverwerkingsovereenkomst", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Opslagtijden
De contactgegevens worden slechts zolang opgeslagen als nodig is om de reden van het contact te vervullen.
Persoonlijke gegevens, die tussen u en ons via onze homepage worden uitgewisseld, worden over het algemeen via beveiligde verbindingen (SSL-codering) overgedragen, die overeenkomen met de huidige stand van de techniek. Daarnaast nemen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. De gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bewaakt en verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de opgeslagen gegevens over uw persoon. Neem contact met ons op via e-mail op info@kent-kaminofen.de of stuur uw aanvraag per post of fax. U vindt het adres onder "Afdruk".

Uw rechten
U heeft de volgende rechten tegen ons met betrekking tot de door ons over u opgeslagen gegevens:

Recht op correctie en verwijdering van gegevens
Recht van toegang
Recht op beperking van de verwerking
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
Recht op informatie en verwijdering van gegevens
U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren. Als u wilt dat uw gegevens worden gewist, informeert u ons dan informeel (bijv. per e-mail).

Overdraagbaarheid van gegevens
In overeenstemming met art. 20 DS-GVO heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u aan een verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens door te geven zonder dat u door de verantwoordelijke voor de verwerking, aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, wordt gehinderd.

recht van beroep
Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de hierin beschreven vereisten of met de in de EER geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de EER-lidstaat waar u woont of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar onze onderneming (Duitsland) is gevestigd.

Gebruik van deze website door kinderen
Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u zich niet registreren of deze website gebruiken. Indien u de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, is uw toestemming voor gegevensverwerking conform art. 8 DS-GVO alleen geldig als u eerst toestemming geeft voor uw toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger of als uw wettelijke vertegenwoordiger deze toestemming rechtstreeks namens u geeft en vooraf aan ons stuurt.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaringen van deze websites van derden zorgvuldig te lezen.

Contactpersonen
Verantwoordelijke autoriteit voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is

Kent Kachels 
Woudenbergseweg 24
3953MG Maarsbergen
E-mail info@kentkachels.com

Aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te controleren of er updates zijn.

 

Laatst bekeken